Kunstfietsroute 9 en 10 juni 2019
LETTELE | Houtzagerij Het Laar
SCHALKHAAR | Biologische Schapenhouderij Lombok
Kunstfietsroute 9 en 10 juni 2019
DIEPENVEEN | Stichting Nieuw Sion
Onderweg tussen locatie 5 en 6
LETTELE | De Melkbrouwerij

kvhtg steunen

Speciaal voor grotere giften zijn er aantrekkelijke fiscale mogelijkheden

In tijden waarin de steun vanuit overheden en fondsen terugloopt, is deze ondersteuning niet alleen hartverwarmend, maar ook hoogstnoodzakelijk. Daarom hoopt de stichting op uw bijdrage.

Hoe kunt u dit doen?

Stichting Kunst van hier tot Ginder heeft in 2013 de status 'ANBI-cultuur' van de Belastingdienst ontvangen. Schenkingen aan een 'Algemeen Nut Beogende Instelling' mogen door de donateurs worden afgetrokken van het inkomen voor de inkomsten- of vennootschapbelasting. Voor de status Cultuur is er een extra fiscaal voordeel. Voor de inkomstenbelasting wordt uw schenking verhoogd tot 125%.

U kunt uw gift overmaken naar IBAN: NL06 RABO 0118 2524 53 o.v.v. 'Gift'.

Voor uw belastingaangifte is ons 'Fiscaal nummer 8524.44.011' van belang om te onthouden.

Klik hier voor het inhoudelijk verslag van 2018.

Downloads: ANBI-statuut en financieel overzicht 2018.

DOELSTELLING KUNST VAN HIER TOT GINDER

a. door middel van kunst en cultuur de meerdere facetten van het buitengebied onder de aandacht te brengen
b. door gebruikmaking van het buitengebied een podium te bieden voor meerdere vormen van kunst en cultuur
c. aandacht te geven aan de veranderende sociale en bedrijfseconomische omgeving
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

'Kunst van Hier tot Ginder'