Activiteiten

activiteiten (2018)

1. Café en Terras à la Monique, Oerdijk 141 Okkenbroek
1.  Café en Terras à la Monique, Oerdijk 141 Okkenbroek

Martina Florians en Margit Lammers | Okkenbroek en ommelanden

Vanuit een kunstenaarsoog houden we ons bezig met maatschappelijke vraagstukken. Het liefst verdiepen we ons in ingewikkelde processen en dilemma’s en geven met een andere blik een goede draai aan deze complexe zaken.

We houden van mensen, verhalen, families, processen, veranderingen, geschiedenissen, dilemma’s, dromen en verlangens. Deze nieuwsgierigheid nemen we mee in de gesprekken met boeren. Hoe zien boeren de toekomst van hun bedrijf? Met de door Martina ontworpen Generatie-Agenda ontvouwt zich de familiegeschiedenis van de boerenbedrijven. We luisteren en stellen vragen om beter inzicht te krijgen in hoe boeren hun toekomst zien. Dertig boeren uit Okkenbroek en omgeving zijn uitgenodigd om een Generatie-Agenda in te vullen en samen na te denken over de toekomst van het platteland. In het Kulturhus is tijdens de route tezien welke lijnen nu door het landschap lopen. 

In Okkenbroek
In Okkenbroek

In Okkenbroek | Amateurtheater

Zoals elk jaar is ook dit jaar het amateurtheater weer van de partij! 8 spelers uit Okkenbroek spelen met een wisselende cast theater op locatie. Theater op locatie vraagt om een andere benadering van spelen. In tegenstelling tot het ‘gewone’ theater waarbij de tekst de basis is, vormt nu de locatie het uitgangspunt. De locatie vormt zowel de inspiratiebron als het decor voor de voorstelling. Regie: Sandra den Dulk/Joyce Tuut.

Speeltijden zaterdag en zondag
Vanaf 12.00 tot 17.00 uur, om het hele uur.
 

2. Jochems Bloemen | Compagnie Balltazar
2.  Jochems Bloemen | Compagnie Balltazar

Compagnie Balltazar  |  Orkest Bazar

Een circusact met drie muzikanten of zijn het drie circusartiesten die musiceren? Life muziek met contrabas, piano, trompet, sax, klarinet, fluit, ukelele en percussie verweven met jongleren, acro, evenwicht op ladder, slap touw en rolla, magie en veel meer. Een circusact waar interactie met het publiek steeds centraal staat.
Speeltijden zaterdag en zondag
11.30 – 11.50 uur.
12.30 – 12.50 uur.
13.30 – 13.50 uur.
15.30 – 15.50 uur.
16.30 – 16.50 uur.
 

2. Jochems Bloemen | Eline Maslow
2. Jochems Bloemen | Eline Maslow

Elise Maslow  |  
 
De kunstenaar is geboren en getogen in Deventer en heeft beeldhouwen gestudeerd aan de AKI in Enschede. Recent is Elise verhuisd naar Rotterdam waar zij ook haar atelier heeft. 
De kunstenaar maakt graag ruimtelijk en locatie specifiek werk in verschillende materialen. Elise: ‘Ik ben geïnteresseerd in de vertaalslag die plaatsvindt wanneer wij de wereld om ons heen interpreteren. Wat gaat er hierbij verloren en op welke wijze kleurt de verworven informatie onze blik?’. 
De kunstenaar streeft ernaar de bezoeker vanzelfsprekende dingen in een nieuw licht te laten zien.  

Als klein kind bracht zij graag zomers door op de boerderijen van haar familie in Servië. Maar ook opgroeien in Deventer betekende dat het “platteland” nooit ver weg was. 

Voor Okkenbroek maakt Elise Maslov op locatie een werk in een werk in een werk…..

Elisemaslow.blogspot.nl

3. Oarns Hoeve
3.  Oarns Hoeve

TAMTAM objektentheater  |  Een onbewaakt ogenblik 

Je kijkt even niet en alles is weer anders. 
Wat net nog zus was is nu weer zo. 
En andersom.
Niets is wat het lijkt, en niets blijft wat het is. 
Verandering in een ogenblik dat aan de bewaking van de rede ontsnapt. 
Metamorfose en onverwachte ontwikkeling. 
Beeldende ontpopping. 
Schoonheid om een hoekje in een wereld waar voorwerpen tot leven komen, een ziel blijken te hebben en hun eigen poëtische beeldtaal spreken. 
Maar zonder tekst.

Gérard Schiphorst en Marije van der Sande maken met hun TAMTAM objektentheater al 39 jaar visuele voorstellingen op het snijvlak van theater en beeldende kunst. 
Ze reisden daarmee naar 32 landen. Nu, tussen twee buitenlandse tournees in, spelen ze onder de kapschuur van een Sallandse boerderij de speciaal voor de Kunstfietsroute van Hier tot Ginder gemaakte nieuwe voorstelling ‘Een Onbewaakt Ogenblik’.

Speeltijden zaterdag en zondag

11.30 – 11.45 uur.
12.45 – 13.00 uur.
14.00 – 14.15 uur.
15.30 – 15.45 uur.
16.45 – 17.00 uur.
 

3. Oarns Hoeve | Willem de Haan
3.  Oarns Hoeve | Willem de Haan

KUNST  |  Willem de Haan

Het werk van Willem De Haan functioneert als een eerbetoon aan de grappige en absurde situaties waarin hij zich dagelijks bevindt. Hierin is de zoektocht naar waardering en humor een leidende factor. Absurde en ontregelende dingen bestaan, gewoon in ons dagelijks leven. Vroeger reageerde Willem daarop met grappen. Maar een grap vraagt om reflectie. Je moet de grap snappen. Zijn huidige werk is eerder vervreemdend, absurd en ontregelend. Het is meer dan zomaar een grapje: een serieus en kritisch gegeven benadert hij vanuit een cartooneske, sculpturale, interactieve en soms lachwekkende positie. 

Voor Kunst van Hier tot Ginder realiseert Willem De Haan een supersnelle metroverbinding tussen de Randstad en Okkenbroek. Zodat je vanuit het westen altijd binnen enkele minuten in een typisch Sallands weids en open landschap zou kunnen staan. En wie wil dat nou niet?

www.willemdehaan.com

3. Oarns Hoeve | Matthias König
3. Oarns Hoeve | Matthias König

Kunst  |  Matthias König 

Matthias König houdt zich bezig met vragen over het belang van traditie en folklore in een geglobaliseerde wereld, plaatsgebondenheid van cultuur en het toeschrijven van authenticiteit. Een van de vragen die hij zich daarbij stelt is of traditie en folklore überhaupt nog van deze tijd zijn. Staan vooruitgang en traditie niet haaks op elkaar in deze tijd? Of hebben we het juist nodig in onze hedendaagse zoektocht naar identiteit?

Matthias stelt deze vragen vanuit een randstedelijk perspectief. Hij woont en werkt in Den Haag in een kleurrijke en bruisende volkswijk. Zelf groeide hij op op het Zuid-Duitse platteland, in een dorp waar meer koeien dan mensen woonden en waar je voor een Turkse pizza 15 kilometer moest fietsen. Maar ook in deze dorpen en gehuchten heeft de tijd niet stil gestaan. Voor Matthias aanleiding om zijn eigen relatie tot deze ogenschijnlijk uitersten in de samenleving te onderzoeken.  

Voor Kunst van hier tot Ginder luisterde hij naar de verhalen van deze boer anno 2018 en zijn buren en ging met hen samenwerken. De kunstenaar verdiepte zich in de lokale tradities en gebruiken. Niet alleen de dagelijkse gang van zaken, het arbeidsethos, maar ook de vrijetijdsbesteding wordt door hem uitgelicht en vertaald naar een presentatie waarin het gangbare beeld van de plattelandsidylle wordt doorbroken en vervangen door een eigen interpretatie. Deze treedt buiten de perken van koetjes in groene weiden en toont ook de kleurrijke eigenzinnigheid van het plattelandsleven. König schetst een beeld dat je niet op een melkverpakking terug zult vinden. In zijn werk wordt ruimte gemaakt voor uitspattingen, het ongereguleerde binnen een kleine gemeenschap. Ofwel: de viering van het uitzinnige leven. 

www.ateliermatthiaskoenig.nl

4. Groot Zwaaftink | Duo Berlingo
4. Groot Zwaaftink | Duo Berlingo

Duo Berlingo  |  No way back

‘No Way Back’ vertelt over de zoektocht van twee vrienden. Over de pogingen die ze ondernemen om vat te krijgen op hun situatie. Ze verliezen zich in hun eigen spelregels en gaan tot het uiterste. Tot de torens vallen...
Een circusvoorstelling over speelsheid, kameraadschap, tweespalt en ook een beetje over het leven.
Primeur: ‘No Way Back’ is de eerste voorstelling van het kersverse gezelschap ‘Duo Berlingo’. Twee kameraden met een fascinatie voor bakken. 

Speeltijden zaterdag
 
12.00 – 12.20 uur.
14.00 – 14.20 uur.
16.30 – 16.50 uur.
 
Speeltijden zondag
 
11.30 – 11.50 uur.
13.15 – 13.35 uur.
15.00 – 15.20 uur.
16.45 – 17.05 uur.
 

4. Groot Zwaaftink | Marianne Lammersen
4.  Groot Zwaaftink | Marianne Lammersen

Marianne Lammersen |  Boomkruipers
 
Marianne Lammersen woont en werkt in Haarlem. Ze maakt sculpturen, installaties en collages, waarin ze steeds de positie en rol van de mens ten opzichte van zijn snel veranderende omgeving bevraagt. Ze kijkt kritisch naar het voor velen vanzelfsprekende vooruitgangsdenken. De wens voor vertraging, een pas op de plaats, is voelbaar in haar werk. Haar ideeën vangt ze in een variatie van materialen en vormen, die dikwijls letterlijk op spanning staan; haar beelden wankelen, lijken te breken.
 
Marianne werd geboren op het platteland van Friesland. De vlaktes geven haar rust, nog steeds. Via Enschede (BFA AKI) kwam zij in Amsterdam terecht (MA Sandberg Instituut), waar de stad haar stimuleerde, verwarde, verontrustte, en haar ideeën vormde. 
 
Voor de Kunstfietsroute Okkenbroek liet ze zich inspireren door de mooie bomenlaan op Landgoed Groot Zwaaftink die de bezoeker uitgeleide doet het erf af. Architectonische vormen dringen zich aan de natuur op in de vorm van zwammen. Het menselijk handelen ligt er dik bovenop, constructiematerialen zijn zichtbaar. De installatie is een pleidooi tegen de oprukkende stad ten koste van de natuur. 
 
www.mariannelammersen.nl


 

4. Groot Zwaaftink | Alphons ter Avest
4. Groot Zwaaftink | Alphons ter Avest

Alphons ter Avest  

Alphons ter Avest studeerde aanArtEZ, de hogeschool voor de kunsten in Arnhem en maakt beelden voor de publieke ruimte, vaak in opdracht. Hij is ook graag in zijn atelier waar hij zich kan richten op kleinere beelden en modellen. 
Zijn beelden zijn alledaags en herkenbaar en Alphons streeft altijd naar het bereiken van een helder en transparant resultaat. Hij werkt vanuit diverse materialen en technieken, gebaseerd op en passend bij het idee van het beeld. 
 
Alphons ter Avest kent het platteland vanuit zijn jeugd; ‘Ik herinner me mijn jeugd vooral in het zorgeloze wandelen over de velden en in bossen’. 
 
Voor Kunst van Hier tot Ginder zie je een installatie die bestaat uit een wirwar van latjes geordend tot patronen. Het beeld is een monument voor het fenomeen boer als persoon. De boer die het gecultiveerde landschap heeft gemaakt door de eeuwen heen. Met de handen en met zorg en toewijding. Dat heeft schitterende landschappen opgeleverd zoals ook in omgeving van de fietsroute. De boer en het boerenbedrijf van vroeger is geheel veranderd en gemoderniseerd. Wat eraan herinnert is een waardevolle nalatenschap; het boerenlandschap.
 
www.alphonsteravest.nl
 

5. De Grote Schaersberg | Fabuloka
5.  De Grote Schaersberg | Fabuloka

Fabuloka   Staal
 
Jorga is acrobaat en houdt van schrijven. 
Ed is muzikant en maakt alles van metaal. 
Door hun krachten te bundelen ontstaat STAAL, een poëtische voorstelling waarin twee verschillende karakters een droom hebben.

Het verhaal wordt verteld met woorden, partneracrobatiek, jongleren, mime, bizarre uitvindingen, luchtacrobatiek en live muziek. 
Alles speelt zich af in een 5 meter grote stalen constructie.
 
Speeltijden zaterdag en zondag
12.00 – 12.25 uur.
14.00 – 14.25 uur.
17.00 – 17.25 uur.
 

5. De Grote Schaersberg | Linde Mestriner
5.  De Grote Schaersberg | Linde Mestriner

Linde Mestriner  |  
 
Linde Mestriner groeide op in Twente en studeert nu aan de kunstacademie. Volgend jaar gaat ze naar The University of Bergen om zich te verdiepen in performance kunst. Voor haar is de zoektocht naar mogelijke middelen en materialen nog maar net begonnen, en die mogelijkheden zijn haast oneindig.  Linde wil zich nog niet focussen op één discipline. Ook voor het werk dat ze maakt voor de kunstfietsroute onderzoekt ze het gebruik van verschillende materialen.
 
Linde: ‘Ik voel me vereerd om een werk te mogen maken voor Kunst van Hier tot Ginder rondom Okkenbroek. Een werk creëren op én voor zo’n mooie locatie als De Grote Schaersberg, is uitermate inspirerend en motiverend en een zekere uitdaging.
Het platteland is voor mij een zekere nostalgie. Opgegroeid zijnde in Twente was ik veel buiten en keek ik vanuit de achtertuin direct op de essen en velden.’
 
‘Ga naar buiten, adem in, adem uit en vier het leven.’ 
 

6. De Grote Schaersberg | Maak je eigen bloemlint
6. De Grote Schaersberg | Maak je eigen bloemlint

Maak je eigen bloemlint  |  Workshop voor kinderen onder leiding van kunstenaar Josien ten Dijk
 
In de 17 e eeuw schilderden kunstenaars bloemen uit alle landen over de wereld bij elkaar in één boeket. Ook waren het bloemen uit alle seizoenen samen. Dat kan in het echt natuurlijk nooit. De kunstenaars maakten er een prachtige compositie van! 
Er bestaan zo veel verschillende bloemen! Kijk goed om je heen als je fietst en pluk onderweg 1 of twee bloemen om mee te nemen naar de Grote Schaersberg. Daar is een vaas om ze in te zetten én is er materiaal om zelf een bloemenlint te maken. Je kunt met één soort bloem werken maar natuurlijk mag je ook allemaal verschillende soorten gebruiken! En je maakt nét als de 17eeeuwse kunstenaar je eigen compositie! 
 
Josien ten Dijk is kunstenaar en geeft daarnaast schilder- en tekencursussen, trainingen en workshops voor volwassenen en kinderen. http://www.ateliergieterijstraat53.nl/
 

'Kunst van Hier tot Ginder'